Avrupa’nın en zengin ülkeleri!

0
320

37 Avrupa ülkesi arasında en zengin ülkeler sıralaması.. Listede Türkiye de var.

Avrupa’da, 37 ülke arasında en yüksek kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), Lüksemburg’da elde edildi. Lüksemburg AB ortalamasının 2,74 katı kişi başına GSYH’ye sahip durumda. Türkiye, endeks listesinde GSYH endeksi bakımından 30’uncu sırada, gerçek kişisel tüketim endeksi bakımından da 27’inci sırada yer alıyor.

LİSTEDE 37 ÜLKE VAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), SGP ile Kişi Başına GSYH 2011 Yılı Geçici tahminlerini açıkladı. Avrupa İstatistik Kurumu (EUROSTAT) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) işbirliğiyle yürütülen Satınalma Gücü Paritesi çalışmalarına yönelik olarak 2011 yılı geçici tahminlerine göre GSYH ve Gerçek Kişisel Tüketim’e ilişkin kişi başına hacim endekslerine yer alıyor.

Karşılaştırmalar, 27 Avrupa Birliği üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 1 üyelik müzakereleri devam eden ülke (Hırvatistan), 4 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) ve 2 potansiyel aday ülke (Arnavutluk ve Bosna-Hersek) kapsıyor.

Karşılaştırmalarda Satınalma Gücü Paritesi kullanılarak hesaplanan kişi başına reel ‘Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ ve ‘Gerçek Kişisel Tüketim’ değerleri temel alındı. Endeksler, 37 ülke için, AB’ye üye 27 ülkenin ortalaması 100 olacak şekilde kişi başına reel değerleri ifade ediyor.

TÜRKİYE’NİN DURUMU

2011 yılı geçici tahminlerine göre, karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına GSYH hacim endeksi en yüksek ülke 274 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 29 ile Bosna Hersek oldu. Türkiye’nin 2011 yılı için kişi başına GSYH hacim endeksi 52 olarak belirlendi.

Buna göre Türkiye AB ortalamasının yarısını aşan bir kişi başına GSYH düzeyine ulaşmış bulunuyor.

Ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında, 2011 yılı geçici tahminlerine göre, 37 ülke arasında kişi başına gerçek kişisel tüketim endeksi en yüksek ülke 150 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 34 ile Arnavutluk oldu. Türkiye’nin 2011 yılı için gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksi 58 olarak belirlendi.

Türkiye SGP’ye göre GSYH’de Romanya, Bulgaristan, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek’i geride bırakarak 30’uncu sırada, gerçek kişisel tüketim de ise Slovakya, Letonya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek’i geride bırakarak 27’inci sırada yer aldı.

SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR

TÜİK’in açıklamasında yer alan bilgilere göre, SGP, farklı ulusal para birimiyle ifade edilen ekonomik göstergelerin ortak para birimine dönüştürülmesinde kullanılan, ulusal para birimlerinin satınalma gücünü eşitleyen bir değişim oranı. SGP, belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınması için gereken ulusal para tutarlarının birbirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Bu oran kullanılarak ortak bir para birimine dönüştürülen harcamalar, ülkeler arasında anlamlı hacim karşılaştırmalarının yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Uluslararası karşılaştırmalarda genel olarak ülkelerin ekonomik büyüklüğünün temel göstergesi olan GSYH değerleri temel alınıyor ve ülkelerin refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH değerleri kullanılıyor. Bununla birlikte, karşılaştırmanın amacına uygun olarak farklı göstergelerden de yararlanılıyor. Örneğin, çeşitli ülkelerde tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında tüketim değerlerine odaklanmak daha anlamlı bulunuyor. Uluslararası karşılaştırmalarda sıklıkla kullanılan göstergelerden biri olan Gerçek Kişisel Tüketim; tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet tarafından veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarca sağlanan (eğitim ve sağlık ve benzeri) hizmetleri de kapsıyor.

SGP Programının temel göstergelerinden biri olan Fiyat Düzeyi Endeksi; SGP’nin döviz kuruna bölünmesiyle hesaplanıyor ve ülkelerin uluslararası alanda fiyat düzeylerinin karşılaştırılmasına olanak sağlıyor. Uluslararası karşılaştırmalarda bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırmalı olarak ‘pahalı’, 100’den küçük ise ‘ucuz’ olarak ifade ediliyor.

TÜİK verilerine göre, kişi başına hacim endeksi GSYH ve gerçek kişisel tüketim bakımından (AB 27=100) alınarak şöyle hesaplandı:

Ülkeler – GSYH – Gerçek Kişisel Tüketim

Lüksemburg 274 150

Hollanda 131 113

Avusturya 129 117

İrlanda 127 100

İsveç 126 115

Danimarka 125 113

Almanya 120 119

Belçika 118 111

Finlandiya 116 112

İngiltere 108 118

Fransa 107 112

İtalya 101 102

İspanya 99 94

Güney Kıbrıs 92 95

Slovenya 84 81

Malta 83 83

Yunanistan 82 94

Çek Cum. 80 70

Portekiz 77 82

Slovakya 73 70

Estonya 67 57

Macaristan 66 61

Polonya 65 70

Litvanya 62 66

Letonya 58 56

Romanya 49 47

Bulgaristan 45 44

Norveç 189 138

İsviçre 151 125

İzlanda 110 107

Hırvatistan 61 56

Türkiye 52 58

Karadağ 43 53

Makedonya 36 41

Sırbistan 35 44

Arnavutluk 31 34

Bosna-Hersek 29 35